По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Счетоводно отчитане на земеделска продукция
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Счетоводно отчитане на земеделска продукция

Публикувано на 27.09.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Земеделски производител произвежда ябълки. Ябълките, които са добити и продадени през 2018 г., са заприходени по справедлива стойност. След тяхното заприходяване в сметка 611 Аналитичност ябълки - 2018 има дебитно салдо от 386 хил. лв. Отделно има натрупани разходи в дебита на 611 Аналитичност ябълки - 2019 г. за 20 хил. лв. Добити са още 1000 т ябълки, които са продадени през  2019 г. и не са заприходени все още в 2018 г. Тези 1000 т ябълки на  ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.