По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Сторниране на стопанска операция, по която е издадено кредитно известие
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Сторниране на стопанска операция, по която е издадено кредитно известие

Публикувано на 27.09.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Съгласно новата наредба за касовите апарати как бихте процедирали, ако сте издали кредитно известие към фактура и съответно това кредитно не е вярното, трябва ли да се издаде сторно на същото като операторска грешка и да се пусне вярната сума, няма ли по този начин да стане двойна сумата?

   Когато следва да сторнирате стопанска операция, по която е издадено кредитно известие, също следва да бъде издаден сторно документ от ФУ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.