По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Прекратяване на трудово правоотношение на учителите при пенсиониране
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прекратяване на трудово правоотношение на учителите при пенсиониране

Публикувано на 04.10.2019

Мариана ВАСИЛЕВА - юрист в АМС

    Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, а...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.