По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Третиране по ЗДДС на услуга по монтиране на апаратура и съоръжения
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Третиране по ЗДДС на услуга по монтиране на апаратура и съоръжения

Публикувано на 08.10.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    На две регистрирани по ЗДДС български фирми предстои да сключат договор с немска фирма за монтаж на апаратура и съоръжения в Германия, собственост на немската фирма. Българските фирми са посочени в договора като съизпълнители, като едната отговаря за организационните въпроси, а другата ще извършва монтажа на апаратурата.
Договореното възнаграждение за услу...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.