По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Платен годишен отпуск на инвалид
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Платен годишен отпуск на инвалид

Публикувано на 11.10.2019

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    До 07.04.2019 г. имах определена група инвалидност. След тази дата поради одобряване на здравословното ми състояние бях признат от ТЕЛК за трудоспособен и групата инвалидност ми беше отнета. За времето на действието на решението на ТЕЛК и след това заемам и работя на една и съща длъжност. Моля да поясните какъв размер отпуск мога да ползвам за 2019 г., понеже като инвалид имах право на основен платен годишен отпуск в размер на 26 работни дни?

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.