По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Ремонт на нает офис
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Ремонт на нает офис

Публикувано на 15.10.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Нерегистрирано по ЗДДС юридическо лице с нестопанска цел, неизвършващо никаква стопанска дейност, прави ремонт на нает офис. Постига договореност с наемодателя си разходите за направения ремонт да се приспаднат от наемните вноски (ремонтът е на сериозна стойност, а приспадането ще обхване период от над четири години, след което ползването на офиса ще продължи). ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.