По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Публикувано на 13.08.2019

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат

    1. Правно основание на процедурата.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, глава дванадесета

   2. Цел (предназначение) на процедурата.
Целта на процедурата е да се регламентират взаимоотношенията между лицата и органите по приходите във връзка с издаването на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на п...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.