По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ

Публикувано на 13.08.2019

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат

    Правно основание на процедурата
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл. 98 - 102, 105, 107.

   Цел (предназначение) на процедурата
Целта на процедурата е да се регламентира начинът, по който лицата декларират пред органите по приходите задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и обстоятелства, необходи...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.