По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПОЧВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПОЧВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Публикувано на 13.08.2019

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат

    Правно основание на процедурата
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 182, 213, 214, 220, 221, 222, 225.

   Цел (предназначение) на процедурата
Процедурата има за цел да уреди правоотношенията по образуване, спиране и прекратяване на производството по принудителното изпълнение, тъй като протичането на последното трябва да...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.