По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ

Публикувано на 13.08.2019

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат

    Правно основание на процедурата
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл. 117 - 120, 121а, чл. 127.

   Цел (предназначение) на процедурата
Целта на процедурата е да се установят по основание и размер задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски.

   Страни
В процедурата участват задължени...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.