По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Прекратяване на трудовия си договор по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прекратяване на трудовия си договор по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ

Публикувано на 01.10.2019

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в период на отглеждане на дете до двегодишна възраст. Детето ми е прието в детска ясла. Какви обезщетения ми се полагат и какви документи се подават ако не желая да се връщам на работа?

   От изложеното в запитването може да се направи заключение, че Вие желаете да подадете молба за прек...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.