По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Ваучери за храна
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Ваучери за храна

Публикувано на 04.10.2019

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Следва ли да се изплатят на работника или служителя, ваучерите за храна при прекратяване на трудовото правоотношение, за времето отработено от работника или служителя?

   В чл. 294, т. 1 от КТ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.