По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Право на майчинство
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Право на майчинство

Публикувано на 04.10.2019

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на майчинство ако съм надвишила болничните от 135 дни?

   По силата на чл. 50, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането....

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.