По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Изисквания към фактурите, издавани на данъчно незадължени лица, установени в други държави - членки на ЕС, от български доставчик, регистриран на основание на чл. 156 от ЗДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Изисквания към фактурите, издавани на данъчно незадължени лица, установени в други държави - членки на ЕС, от български доставчик, регистриран на основание на чл. 156 от ЗДДС

Публикувано на 08.10.2019

Милена КИРИЛОВА – юрист

    1. Правен режим на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път от български доставчик, регистриран по чл. 156 ЗДДС за прилагане на „режим в съюза“
Доставките на далекосъобщителни услуги, ус...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.