По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Публикувано на 15.10.2019

Вержиния ЗАРКОВА – началник-отдел в НОИ

    Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се приема на основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване. Изменения и допълнения на наредбата са обнародвани с Постановление № 84 от 18 април 2019 г., които са публикувано в ДВ, бр. 34 от 2019 г. Промените влизат в сила от 1 януари 2019 г.
В тази наредба се уточняват начините за определяне на размера на осигурителния доход на...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.