По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Предоставен безлихвен заем
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Предоставен безлихвен заем

Публикувано на 08.10.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Собственик на две ЕООД-та предоставя заем от едното на другото. Може ли този предоставен заем да бъде безлихвен и по коя сметка се отчита във фирмата, предоставила заема?

   Отговор: Всяко предприятие може да предостави безлихвен заем на друго предприятие. Няма законови ограничения. Но трябва да се има предвид данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.