По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Деклариране на заеми по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Деклариране на заеми по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

Публикувано на 15.10.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Физическо лице е регистрирано като земеделски производител. Регистриран е и в Търговския регистър с ЕИК. Работи по изпълнение на проект по договор за подпомагане от фонд „Земеделие“. В изпълнение на проекта ЗП е привлякъл заемни финансови средства от физически лица и фирма. Сумите са постъпили по банкова сметка на земеделския производител, като сумарно са повече от 40 000 лв.
Следва ли тези заеми да се декларират от земеделския прои...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.