По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Осигуряване на съдружници в медицински център
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Осигуряване на съдружници в медицински център

Публикувано на 01.10.2019

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Дружество ООД, медицински център, е регистрирано в Търговския регистър. Дружеството е учредено от трима съдружници (на практика с равни дялове). Никой от съдружниците не е вписан като управител. Дружеството ще се управлява от управител, който не е съдружник във фирмата, а е външно лице, вписано в Търговския регистър като управител.
През 2019 г. всеки от съдружниците работи по основен трудов договор на 8 часа като лекар в друга фирма...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.