По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Правен режим на командироването в чужбина
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Правен режим на командироването в чужбина

Публикувано на 04.10.2019

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Имаме два въпроса, свързани с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина:
1. Имаме служители, които имат задължения както за България, така и за Сърбия. Имаме договори с дъщерното дружество в Сърбия и всички разходи, свързани с тези командировки, се префактурират на сръбското дружество с надценка, определена в договора. Въпросът ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.