По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Попълване на декларация обр. 6
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Попълване на декларация обр. 6

Публикувано на 08.11.2019

Отговаря Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ

    Коя дата на изплащане/начисляване се пише в т. 18 в декларация обр. 6, когато осигуровките са начислени в последния работен ден от месеца, за който се дължат?

   На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица декларация образец № 6 “Данни за...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.