Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Облагане по ЗДДФЛ на дохода от наем на имот, който е съпружеска имуществена общност
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Облагане по ЗДДФЛ на дохода от наем на имот, който е съпружеска имуществена общност

Публикувано на 08.11.2019

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт в НАП

    Сключен е договор за наем на имот, който е семейна собственост, като страна по договора е съпругата. Кой подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ: сумата за едното ФЛ в СИО е 300 лв. Правят ли се удръжки 10% (след нормативно приспаднати разходи) и за другото ФЛ, регистрирано по...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...