По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Облагане по ЗДДФЛ на дохода от наем на имот, който е съпружеска имуществена общност
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане по ЗДДФЛ на дохода от наем на имот, който е съпружеска имуществена общност

Публикувано на 08.11.2019

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт в НАП

    Сключен е договор за наем на имот, който е семейна собственост, като страна по договора е съпругата. Кой подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ: сумата за едното ФЛ в СИО е 300 лв. Правят ли се удръжки 10% (след нормативно приспаднати разходи) и за другото ФЛ, регистрирано по...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.