По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на плащания между фирми
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на плащания между фирми

Публикувано на 05.11.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Фирма А плаща задължения по доставни фактури на фирма Б поради блокирана сметка на фирма Б. Как би следвало да осчетоводя плащанията по банков пък във фирма А и как би трябвало да закрия платените фактури във фирма Б? Необходимо ли е да се прави някакъв протокол?

   Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.