Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Бюджет > Отчитане на разходи за транспорт
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отчитане на разходи за транспорт

Публикувано на 08.11.2019

Отговаря Минко ВЕЛКОВ

    Работя като счетоводител на община. За всички отдели закупуваме карти за транспорт - както за градски, така и за междуградски. Как да отчета тези разходи?

   Самото поставяне на въпроса подсказва, че действащата нормативна уредба поражда у питащия възможности за интерпретации. Поради това, преди да представим разумния отговор, произтичащ от формулировката на конкретния въпрос, би било целесъобразно да се разгледат някои вариа...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...