По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Прекратяване на договор за финансов лизинг
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прекратяване на договор за финансов лизинг

Публикувано на 08.11.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Фирма “А”, регистрирана по ДДС (лизингополучател) за дейността на дружеството закупува лек автомобил от фирма “Б”, регистрирана по ДДС (лизингодател), с договор за наем от 01.01.2019 г. в срок от 48 месеца по 250 лв. без ДДС. В талона на автомобила пише собственост на фирма “Б” (лизингодател) лек автомобил. Всеки месец фирма “Б” издава фактури за наем 300 лв. с ДДС. Фирма “А” (лизингополучател) включва фактурите в дневници покупки, но не ползва Д...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.