Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Прекратяване на договор за финансов лизинг
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Прекратяване на договор за финансов лизинг

Публикувано на 08.11.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Фирма “А”, регистрирана по ДДС (лизингополучател) за дейността на дружеството закупува лек автомобил от фирма “Б”, регистрирана по ДДС (лизингодател), с договор за наем от 01.01.2019 г. в срок от 48 месеца по 250 лв. без ДДС. В талона на автомобила пише собственост на фирма “Б” (лизингодател) лек автомобил. Всеки месец фирма “Б” издава фактури за наем 300 лв. с ДДС. Фирма “А” (лизингополучател) включва фактурите в дневници покупки, но не ползва Д...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...