По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ДОПК > 2019 г. > Документацията при трансферно ценообразуване
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Документацията при трансферно ценообразуване

Публикувано на 12.11.2019

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Сред дефинициите на понятията, дадени с допълнителните разпоредби (ДР) на действащата редакция на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), няма дефиниция, която да определя съдържанието на понятието “трансферно ценообразуване” за целите и по смисъла на кодекса. Това пон...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.