По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Доставна стойност на стоково-материалните запаси
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Доставна стойност на стоково-материалните запаси

Публикувано на 15.11.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Дружество М ЕООД получава стока в централен склад от друго дружество, находящо се в същата стопанска база, т.е. стоката се премества между складовете, фактически няма транспорт. Трето дружество транспортира стоката от централен склад до магазинната мрежа на дружество М ЕООД при направени заявки от магазините. Този транспорт трябва ли да бъде натрупан върху стойността на стоката, или може да се осчетоводи на разход?

   Доставн...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.