По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Първоначална оценка на ДМА, получен в резултат на апортна вноска
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Първоначална оценка на ДМА, получен в резултат на апортна вноска

Публикувано на 12.11.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Дружество А апортира в дружество Б недвижим имот (сграда на етап груб строеж, със сключен предварителен договор за продажба) през 2015 година. В същата година дружество А продава дяловете си в дружество Б. Към датата на апорта дружество А е издало авансови фактури на купувача за 100% от стойността на апортираната сграда. През 2019 г. дружество Б изповядва сделка за продажба на недвижимия имот, като в нотариалния акт пише, че сумата е изцяло преве...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.