По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Минимална заплата за страната и основна работна заплата
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Минимална заплата за страната и основна работна заплата

Публикувано на 15.11.2019

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Какво се разбира под определената от МС минимална работна заплата за страната - размер на основната или на брутната заплата?

   Министерският съвет определя минималния размер на работната заплата за страната на основание чл. 244 от КТ. Минималната работна...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.