По тематика > Бюджет > Отчитане на разходите в бюджетната организация
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на разходите в бюджетната организация

Публикувано на 15.10.2019

Минко ВЕЛКОВ

    С отчитане на разходи е свързана счетоводната дейност на всяка бюджетна организация (БО), дори и най-малката. За осигуряване на необходимите средства за осъществяване на своята дейност БО може да използва различни източници - собствени приходи, помощи и дарения, трансфери, получени заеми, които са взаимно заменими и могат да се компенсират едно с друго. Така, ако се използва един източник, другите могат да са изключени от употреба. Но без да се п...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.