По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

Публикувано на 08.10.2019

Милена КИРИЛОВА – юрист

    В настоящото изложение ще разгледаме най-новите промени в актуалната и доста коментирана Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, които са публикувани в ДВ, бр. 52 от 2.7.2019 г. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.