По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на работното време
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на работното време

Публикувано на 15.10.2019

Мариана ВАСИЛЕВА – юрист в АМС

    (Решение на Съда на ЕС и българската правна уредба)

   Решение на Съда на Европейския съюз по Дело C 55/18 от 14.05.2019 г.
На 14 май 2019 г. Съдът на Европейския съюз (ЕС) излезе с Решение по Дело C 55/18, съгласно което членове 3, 5 и 6 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (Директива 2003/88/ЕО) във връзка с член...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.