По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Закупуване от физическо лице на употребявани лични вещи
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Закупуване от физическо лице на употребявани лични вещи

Публикувано на 05.11.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: „АБВ“ ЕООД е регистрирано по ДДС по чл. 100, ал. 1. „АБВ“ ЕООД закупува от физическо лице стари фотоапарат и 3 обектива (дружеството е с предмет на дейност - „фотография“). Закупените апарат и обективи се явяват вещи на физическото лице и самото физическо лице продава еднократно подобни свои вещи. Въпросът ми е: с какъв документ да регистрирам покупката от „АБВ“ ЕООД в дневника за покупките?

   Отговор: Съгласно излож...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.