Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Издаване на протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Издаване на протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС

Публикувано на 08.11.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: „X“ ЕООД със седалище и дейност в България закупува от американска фирма право на домейн. Американската фирма издава фактура без начислено ДДС. „Х“ ЕООД си самоначислява 20% ДДС с протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС и отразява протокола и в дневника на покупките без право на данъчен кредит, и в дневника на продажбите с начислен за внасяне данък. „Х“ ЕООД ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...