По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Издаване на протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Издаване на протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС

Публикувано на 08.11.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: „X“ ЕООД със седалище и дейност в България закупува от американска фирма право на домейн. Американската фирма издава фактура без начислено ДДС. „Х“ ЕООД си самоначислява 20% ДДС с протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС и отразява протокола и в дневника на покупките без право на данъчен кредит, и в дневника на продажбите с начислен за внасяне данък. „Х“ ЕООД ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.