По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Получени парични средства, представляващи членски внос
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Получени парични средства, представляващи членски внос

Публикувано на 12.11.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: ЮЛНЦ – сдружение, регистрирано по ЗДДС, издава на румънска фирма фактура за платен членски внос. Не се начислява ДДС на основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗДДС. Трябва ли да се подав...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.