По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Командироване на служител
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Командироване на служител

Публикувано на 08.11.2019

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Наш служител от Варна е назначен на работа в София и е договорено с него, че всеки петък ще си пътува към Варна, а всеки понеделник към София и ние ще му покриваме разходите за самолет, някои дни ще бъде и с кола. Въпросът ми е възможно ли е да го командироваме от петък до понеделник до Варна, като му покриваме пътните и дневните само за петък и понеделник, а той попълва документ, че по време на тези командировки работни дни ще му бъдат с...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.