Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Командироване на служител
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Командироване на служител

Публикувано на 08.11.2019

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Наш служител от Варна е назначен на работа в София и е договорено с него, че всеки петък ще си пътува към Варна, а всеки понеделник към София и ние ще му покриваме разходите за самолет, някои дни ще бъде и с кола. Въпросът ми е възможно ли е да го командироваме от петък до понеделник до Варна, като му покриваме пътните и дневните само за петък и понеделник, а той попълва документ, че по време на тези командировки работни дни ще му бъдат с...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...