По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Осигурителният доход като елемент от формулата за изчисляване на пенсията
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Осигурителният доход като елемент от формулата за изчисляване на пенсията

Публикувано на 03.12.2019

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване

    Какъв е начинът да се внасят осигуровки за фонд “Пенсия” и ДЗПО в по-голям размер с цел повишаване на пенсията при достигане на пенсионна възраст. В конкретния случай на лицето му остават 10 години до достигане на пенсионна възраст, на трудов договор е.

   Съгласно сега действащото законодателство осигурителният доход, както и осигурителният стаж са много важни елементи от формулата, от която се изчислява пенсията.
Осиг...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.