По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Определяне на началото на работния ден при липса на фиксирано място за работа
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Определяне на началото на работния ден при липса на фиксирано място за работа

Публикувано на 03.12.2019

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Предприятието ни произвежда и монтира метални конструкции на обекти. Продължителността на работния ден е 8 часа. Когато се извършва монтаж на металната конструкция, се налага работа на обект. Обектите са на различно разстояние от седалището на фирмата. За да се отиде на обекта, е необходимо време. Откога да се счита началото на работния ден? Пристигането на обекта или тръгването от седалището на фирмата?

   По така поставения...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.