По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Прекъсване ползването на платен отпуск за гледане на дете от бащата
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прекъсване ползването на платен отпуск за гледане на дете от бащата

Публикувано на 03.12.2019

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Прекъсва ли се ползването на платения отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ за отглеждане на дете от бащата, когато майката започне да ползва друг вид отпуск?

   Със съгласието на майката на детето неговият баща, ако работи по трудово правоотношение, може да ползва платен отпуск за отглеждане на същото дете (чл. 164, ал. 3 от КТ). Бащата не губи право на този отпуск и ползването му не се прекъсва, когато майката излезе в друг вид отпуск (платен или неплатен). В случая е важно да се разбере, че става дума за друг вид отпуск, тоест за отпуск, който не е свързан с отглеждане на малко дете.
Майката има право на отпуск за отглеждане на малко дете до навършването на 2 години. Ако в рамките на този платен отпуск майката роди следващо дете, тя ще има право на съответните видове отпуски и за него. В този случай майката има право да ползва онзи от двата отпуска, който е по-изгоден за нея (например изтича по-късно). Значи, тя няма право на два еднакви вида отпуск, така че не може да преотстъпи на бащата правото да ползва платен отпуск за първото дете, докато самата тя е в платен отпуск за отглеждане на второто дете. Поради това ползването от бащата на платения отпуск за отглеждане на малко дете се прекъсва, когато майката излезе в същия вид отпуск за отглеждане на друго дете.
Това се отнася и за ползваните от осиновителите платени отпуски за отглеждане на деца.