По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Трудовата книжка се пази 50 години
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Трудовата книжка се пази 50 години

Публикувано на 10.12.2019

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Две години бях безработна. Сега си намерих нова работа, но се оказа, че трудовата ми книжка е останала в старата фирма. Оттам ми казаха, че са я изхвърлили. Какво мога да направя сега?

   При прекратявяне на трудовото му правоотношение работникът или служителят е длъжен да представи трудовата си книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и незабавно след това да я върне на лицето срещу подпис. Датата на връщан...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...