По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Разходите за изхабяване в хипотезата на чл. 27, ал. 1 от ЗДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Разходите за изхабяване в хипотезата на чл. 27, ал. 1 от ЗДДС

Публикувано на 05.11.2019

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Редът за определяне на данъчната основа на доставките, възникващи при особени случаи, е регламентиран с правилата на чл. 27 от ЗДДС. Една от промените в закона, произтичащи от разпоредбите на § 57 - § 61 от Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн. в ДВ, бр. ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.