По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани

Публикувано на 12.11.2019

Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт в НАП

    Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) съдържа някои специфични правила, касаещи облагането на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ)...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...