По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани

Публикувано на 12.11.2019

Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт в НАП

    Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) съдържа някои специфични правила, касаещи облагането на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ)...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.