Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на ДМА и материални запаси
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отчитане на ДМА и материални запаси

Публикувано на 03.12.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Фирма е наела сграда за 10 години. В едно от помещенията прави цех за преработка на картофи. Закупила е оборудване. Как се осчетоводяват фактурите за закупеното оборудване и материали и разходите за монтажа на поточната линия и хладилните камери?

   Отговор: Отчитането на оборудването, монтажа на поточната линия и хладилните камери трябва да се извърши съгласно СС 6 Дълготрайни материални активи. Материалите следва да...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...