По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на ДМА и материални запаси
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на ДМА и материални запаси

Публикувано на 03.12.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Фирма е наела сграда за 10 години. В едно от помещенията прави цех за преработка на картофи. Закупила е оборудване. Как се осчетоводяват фактурите за закупеното оборудване и материали и разходите за монтажа на поточната линия и хладилните камери?

   Отговор: Отчитането на оборудването, монтажа на поточната линия и хладилните камери трябва да се извърши съгласно СС 6 Дълготрайни материални активи. Материалите следва да...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.