По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Размер на възнаграждението по договор за управление и контрол
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Размер на възнаграждението по договор за управление и контрол

Публикувано на 03.12.2019

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Чуждестранно физическо лице е едноличен собственик на капитала на ЕООД, регистрирано по българското законодателство. Едноличният собственик е и управител на дружеството, като е сключен договор за управление и контрол. В дружеството няма други наети лица. Дейността на дружеството се състои в предоставяне на консултантски услуги към външна компания. Възнаграждението, определено с ДУК, е в размера на 70% от месечните приходи.
1. Има ли...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.