Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Размер на възнаграждението по договор за управление и контрол
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Размер на възнаграждението по договор за управление и контрол

Публикувано на 03.12.2019

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Чуждестранно физическо лице е едноличен собственик на капитала на ЕООД, регистрирано по българското законодателство. Едноличният собственик е и управител на дружеството, като е сключен договор за управление и контрол. В дружеството няма други наети лица. Дейността на дружеството се състои в предоставяне на консултантски услуги към външна компания. Възнаграждението, определено с ДУК, е в размера на 70% от месечните приходи.
1. Има ли...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...