По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Цесионна сделка
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Цесионна сделка

Публикувано на 15.11.2019

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

    Фирма изкупува вземане на физическо лице, което представлява дадени парични вноски в друга фирма. Вземането е в размер на 9000 лв., а цената, за която е изкупено, е 4000 лв., платени в брой от фирмата на физическото лице. Разликата от 5000 лв. в коя счетоводна сметка се осчетоводява?

   От така поставения въпрос се разбира че е подписан договор за цесия. В случая цесионерът е търговецът, купуващ парично вземане на физическо л...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.