По тематика > Обществени поръчки > Експертни коментари > Предоставяне на безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от български предприятия
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Предоставяне на безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от български предприятия

Публикувано на 14.01.2020

Мартин ПЕТКОВ - юрист

    1. Увод
В периода декември 2019 - януари 2020 г. предстои да бъде обявена процедура за набиране на проектни предложения - “Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”. Процедурата е в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) 2014 - 2020 г. Към момента на страницата на Управляващия орган по ОПИК са публикувани за обществено обсъждане документите по процедурата, което позволява на този етап...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.