По тематика > Обществени поръчки > Експертни коментари > Предоставяне на безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от български предприятия
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Предоставяне на безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от български предприятия

Публикувано на 14.01.2020

Мартин ПЕТКОВ - юрист

    1. Увод
В периода декември 2019 - януари 2020 г. предстои да бъде обявена процедура за набиране на проектни предложения - “Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”. Процедурата е в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) 2014 - 2020 г. Към момента на страницата на Управляващия орган по ОПИК са публикувани за обществено обсъждане документите по процедурата, което позволява на този етап...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...