По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Договор за управление и контрол
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Договор за управление и контрол

Публикувано на 17.01.2020

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Полагане на труд по договор за управление и контрол - права и задължения. Осигурително-правни последици от сключването на ДУК.

   По първата част от въпроса: Договорната практика у нас изпитва известни колебания при уреждането на отношенията между търговските дружества и лицата, които ги представляват (управител, изпълнителен директор и т.н.). Използват се както договори за възлагане на управлението, така и трудови договори.<...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.