По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Корекция на кредитно известие
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Корекция на кредитно известие

Публикувано на 17.01.2020

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

    Издадено е кредитно известие от миналия месец от нашата фирма, но по погрешка е осчетоводено като дебитно. Как да се оправи грешката?

   С осчетоводяването на кредитно известие се намалява данъчната основа (сума, а понякога и количество, и сума, в зависимост от доставката и основанието за намаляването на данъчната основа) на вече осчетоводена фактура. Осчетоводяването на кредитно известие става по същия начин, по който е осче...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.